Bevrijd je kind

 

 

Net als jij, is je kind gehypnotiseerd. Vooral in de eerste zeven jaar van je leven word je sterk beïnvloed door je omgeving.

Dat is een natuurlijk, biologisch proces. Je leert overleven, dus doet wat je ouders doen.

Ongemerkt worden bepaalde programma's geïnstalleerd, die je de rest van je leven 'afspeelt'.

Daar zitten ook niet-handige dingen bij, door ook weer die overtuigingen, patronen van jouw ouders,

die zij weer hebben doorgekregen van het hele familiesysteem.

Probleemgedrag (ADHD, een autistisch spectrum stoornis, woedeaanvallen, ongelukkig zijn, bedplassen, buikpijn,

niet kunnen of willen leren, etc.) heeft altijd een dieperliggende oorzaak.

 

Tijdens de intake/eerste sessie, bespreken we wat er nodig is. Het kan goed zijn dat we het geboorteverhaal herschrijven.

Elke zwangerschap en bevalling kent wel momenten waarop het niet ideaal verliep.

Deze hechtingsverstorende gebeurtenissen brengen we in kaart en transformeren we in het brein van de moeder. 

Door het nieuwe verhaal te programmeren, wordt het kind ontlast van zijn problemen.

Podcasttip: https://www.youtube.com/watch?v=REhKoIQ0X6E